Bộ âu á voi tay đặc nguyên khối gỗ hương đá

Bộ âu á voi tay đặc nguyên khối gỗ hương đá.

Vẫn kịp cho lên hình trước khi em về nhà mới với chủ mới.