Sofa hương đá hàng mới xuất xưởng

Cô vi cô vit thật Vẫn phải tăng gia sản xuất, khuyến khích ae làm thêm giờ cho kịp đơn hàng. Tiện đây giới thiệu ae sofa hương đá mới ra lò nóng hổi luôn. Sđt 098.214.96.62